TINGRETTEN: Kvinnen på 39 år møtte i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for en rekke forhold. Her var det diverse tyverier av blant annet pass, kort, MacBook, bilnøkler og mer til

Punktet i tiltalen som gjelder for Randaberg er kjøring i rus med en bil påsatt falske kjennemerker.

Politiet la merke til bilen mens den kjørte, fordi bilen hadde vært involvert i et tyveri tidligere på dagen 6. januar.

Politiet la seg bak bilen, koordinerte så med en annen patrulje. Det ble satt på blålys og sirener i Randabergveien og turen fortsatte mot Randaberg.

Kvinnen er dømt for flere forhold, hvor ett av disse var her ved Goaveien på Randaberg. Foto: Arkivbilde, Per Thime

Til tross for bruk av både blålys og sirener så stoppet ikke kvinnen i 30-årene.

Tiltalte forklarte i retten at hun fikk panikk og økte farten videre. Fra retten heter det at politiet holdt en fart på mellom 100 - 140 kilometer i timen på dette tidspunkt uten at de klarte å ta henne igjen.

Politiet vurderte på et tidspunkt å redusere hastigheten og forfølgelsen ettersom de vurderte det som for farlig å fortsette.

Like ved Goa barneskole kjørte tiltalte inn til høyre over et fortau hvor hun sneiet et veiskilt, før hun kjørte videre over et steingjerde og stanset på et jorde. Tiltalte hoppet ut av passasjersiden og løp inn i en hage hvor politiet fikk kontroll på henne.

Da politiet fikk kontroll fremsto kvinnen som ruspåvirket. Den sakkyndige konkluderte med at tiltaltes påvirkningsgrad svarte til høyere enn 0,2, altså lavpromille.

I straffeutmålingen heter det:

«Hva gjelder kjøringen 6. januar 2022 bemerker retten at tiltalte bevisst valgte å unndra seg forfølgelse av politiet, og med dette utsatte en mengde helt uvedkommende mennesker for en særdeles stor risiko for alvorlig skade eller død. Kjøringen fant sted over en lengre strekning, deriblant i tettbebygd strøk like ved en barneskole på formiddagen hvor det måtte forventes å kunne foregå aktivitet. Tiltalte kjørte ruset og i en panikktilstand i godt over 100 km/t, og politiet forklarte i retten at dette var en av de mest alvorlige sakene de hadde vært med på».

Samlet mener retten at tiltalte mangler en grunnleggende respekt for vegtrafikklovgivningen.

I dommen ble det slik at kvinnen dømmes til fengsel i 1 år og 5 måneder, hvor 1 årr jøres betinget med en prøvetid på tre år, med den betingelse av kvinnen gjennomgår narkotikaprogram med domstolskontroll. Straffen er en fellesstraff også fo andre forhold. I tillegg dømmes sperrefrist for alltid for førerrett.