VISTNESVÅGEN: Det er hytteeier Svein Petter Mjølhus som ifølge brevet fra advokaten hadde lyst til å sette opp et lite og beskjedent tilbygg i glass ved sin hytte i Vistnesvågen.

Ifølge klagen skulle bygget i glass være på 15,4 kvadratmeter og var mer som et drivhus, står det i brevet. Tomten hvor hytta står er på vel 1,5 mål.

Da kommunen behandlet saken ble det det et nei fra avdelingen som tar slike saker. Byggesaken hadde ligget lenge, eller svært lenge og det hadde ikke kommet svar på over ett år.

Det panlagte glassbygget skulle være i forlengelsen av hytten, blant annet for å bevare opprinnelig tomt mest mulig begrenset slik at det skulle fremstå mindre, både iøynefallende og ut fra miljøhensyn.

— Man tar sålese hensyn til omgivelsene, både eksisterende naboer og eventuelle turgåere i området, skriver advokat Ole Bratteli - som representerer hytteeieren.

Kommunen sa i avslaget blant annet at man kan få uønsket presedens i en slik sak. Advokaten spør:

– Men hva er situasjonen i Vistnesvågen? Det skal være flere hytter som har tilbygg, utbygg, garsje og naust i området.

Han mener at nettopp dette burde tale for at søknad blir innvilget, for ellers mener Bratteli at det vil være forskjellsbehandling.

— Selvfølgelig vil ikke en innvilgelse i søknaden på noen som helst måte bidra til å svekke kommuneplanen som styringsverktøy. Kommunen overkjører i denne sak egentlig grunneiers elementære rett til å bestemme over egen eiendom, fortsetter advokaten.

Nå ber advokaten om at fornuften brukes av Randaberg kommune, en ber også om en befaring hvor kommunen er med.

— Dette ut fra ønsket om at man blant annet kan påpeke tbygginger i området, samt at selve eiendommen med hytte kan vurderes.