Så det nødvendig å åpne før tiden: – Folk må bare komme til meg