ELDRETREFF: Det er her i kommunen mange tilbud for den eldre garde - og det blir stadig flere. Nå har foreningen Landsbytreffet tatt et initiativ og har fått med ni andre foreninger på et felles opplegg.

– Stikkordet er konserter på Vardheim og det skal være en gang hver måned. Vi skal i første omgang ha et oppstartsmøte i mai, men tenker også at vi skal ha første konsert allerede i august, sier Bernt Egel Goa til Randaberg24.

Goa forteller at de tenker at det skal være en opplevelses konsert for alle som bor på sykehjemmene, bofelleskapet Vardheim, pårørende og andre i bygda. Konsertene skal være på kveldstid og et gratis tilbud.

– Vi har og et fint samarbeid med ansatte på dagsenteret som vi setter stor pris på. Ansatte i kommunen generelt er også veldig positive. I dag finns det nesten ingen tilbud for eldre på Vardheim på kveldstid, kun Mannskoret en gang i måneden og de er veldig populære som alltid. Vi mener at de eldre og deres pårørende bør sammen få oppleve mer og dette gleder vi oss til.

Tidligere har Kjell Elvis, eller Kjell Henning Bjørnestad som han heter, vært på Vardheim Foto: Arkivbilde, Per Thime

Hver forening skal ha sin konsert på rundgang og det skal være fin musikk uten mat eller drikke. Foreningen Landsbytreffet sponser 12 konserter til sykehjemmene og Vardheim bofelleskap fra 1 januar til 30. juni i år. Disse konsertene er på dagtid for dem som bor der. Dette er penger fra overskuddene på basaren på pubtreffene som foreningen arrangerer hver måned.

– Hvem som skal ha konsert vet vi ikke enda, men sikkert ikke ulikt fra pubtreffene. Kulturskolen skal og være med, så noen fra der blir det ganske sikkert. Hvorvidt det blir noe annet innhold vet vi ikke nå. Dette skal vi diskutere på møte alle sammen i mai.