SOKN: Statens vegvesen kontrollerte kjøretøy i ettermiddag.

12 førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid. Det ble kontrollert totalt 290 førerdøgn.

– Disse kontrollene avdekket mangler på av 7 førerne. Det ble til sammen 13 små brudd som medførte skriftlig advarsel til føreren og et brudd som medført et gebyr på 1000,- kr til fører og 2000,- kr til foretaket. Fem førere hadde ingen brudd på kjøre- og hviletiden, heter det fra kontrollen.

Det var totalt 89 kjøretøy gjennom kontrollplassen og de fleste var det ikke noe å bemerke på og ble sendt videre etter en kontroll av vekt og generell sjekk av kjøretøyet.

Videre var det som dette:

** En traktor med tilhenger hadde gods som stakk ut bak på tilhengeren. Dette måtte merkes før videre kjøring var tillatt.

** Et utenlandsk kjøretøy mangler vognkort, Fører ble ilagt 500,-kr i gebyr for å ikke medbringe vognkort og måtte dokumentere råderetten over kjøretøyet før videre kjøring var tillatt.

** Et kjøretøy hadde ikke sikret lasten sin tilstrekkelig. Fører måtte sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring var tillatt.

** Et kjøretøy hadde ikke gyldig dokumentasjon for å drive transport med i kjøretøyet. Her ble det ilagt bruksforbud frem til gyldig dokumentasjon er på plass i kjøretøyet, eller last er lastet av og kjøretøyet kan kjøre tomt tilbake til der foretaket er hjemmehørende. Foretaket ble ilagt et gebyr på 6000,-kr for dette forholdet.

** Et kjøretøy hadde ikke betalt avgift for trekking av tilhenger. Det ble sendt rapport til skattemyndighetene for dette forholdet.