Statens vegvesen avhold mandag kveld kontroll ved Sokn.

Det førte blant annet til flere kjøreforbund og pålegg om å sikre lasten forsvarlig før de ble sluppet videre.

– Det ble også i dag ilagt kjøreforbud til 1 lastebil på grunn av feil vedunderkjøringshinder. Et vogntog fikk dokument gebyr (500, kr) på grunn av manglende registreringsbevis for semitrailer. En transportør fikk kjøreforbud og et gebyr på 3800, kr grunnet av overlast. Transportøren må avlaste lastebilen til tillatt akselvekt/totalvekt før videre kjøring er tillat.