– Dette ser ut til å ville vært til hinder for større utrykningskjøretøy

Det er ikke uvanlig med pussige parkeringer, men dette tar en stor del av kaka, eller hele kakestykket. Her hadde f.eks aldri en brannbil kommet seg forbi.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

PARKERING: Det er ikke uvanlig med en del markelig parkering, men dette tilfellet i Røsslyngveien på Grødem tar et stort stykke av kaka. Bildet er tatt sent mandag kveld.

Det er den oransje bilen som er problemet, for biler som skulle passere skal være smale.

Hadde det på dette tidspunkt vært melding om brann lenger oppe i veien, så ville aldri brannbilen kunne passere.

Randaberg24 kontaktet Randaberg kommunen, ved Idar Kolnes Goa.

– Vi anmoder alle om å parkere slik at en ikke er til hinder for annen trafikk. Spesielt viktig at en tenker på at utrykningskjøretøy skal kunne passere. En må også ta hensyn til myke trafikanter og frisiktsoner, sier han.

– Hva med denne aktuelle parkeringen - i forhold til andre kjøretøy som skal passere, som kanskje en brannbil ved utrykning, som en aldri vet er aktuelt ?

– Ut fra bildene vil jeg si det ikke ser ut som det er tilfredsstillende passasje for større utrykningskjøretøy.

Ei heller for bredere bilen enn på rundt to meter.

Her er det IKKE plass til større kjøretøy, som f.eks utrykningskjøretøyer.
Publisert: