LESERINNLEGG: — Kjærkomment tilskudd til en kommune under økonomisk press

Ingvild Lundbakk Denut er ordførerkandidat for Randaberg AP.
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERINNLEGG: Randaberg får over 300.000 kroner øremerket til å styrke lavterskeltilbud for psykisk helse for barn og unge i budsjettet for 2024.

Det er et kjærkomment tilskudd til en kommune under økonomisk press.

I juni la regjeringen frem Opptrappingsplanen for psykisk helse (2023–2033).

I Opptrappingsplanen lanserer regjeringen flere mål for arbeidet på psykisk helse-feltet. Det er blant annet satt mål om at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.

Vi har dessverre sett en økning på Randaberg der barn og unge har fortalt om større psykiske plager- dette har blitt forsterket gjennom pandemien.

Da kunnskapsminister Tonje Brenna var på besøk på Randaberg i august snakket vi endel om dette- og ikke minst om hva som er mulige løsninger. Tidlig innsats og forebyggende arbeid er her nøkkelord. Jeg har jobbet mange år i NAV og i statlig barnevern- og jeg vet hvor viktig tidlig innsats er for å stanse en uheldig utvikling. Derfor er dette et viktig område for meg å fokusere på politisk.

I Randaberg har vi organisert arbeidet med barn og unge som trenger hjelp under Familieenheten. Det er en av de tingene jeg er mest stolt over at vi har fått til i denne politiske perioden. Vi har og klart å beholde denne satsningen på tross av kommunens vanskelige økonomi. Hjelpen må være god og i nærheten når den trengs. Det vil kunne hjelpe barn og ungdom raskt, og bidra til å forebygge en forverret psykisk helse hos enkelte. Det er å prioritere psykisk helse og helt i tråd med prinsippene om tidlig innsats.

Vi får nå over 300.000 kroner over statsbudsjettet øremerket til dette formålet for barn og ungdom.

Det betyr noe hvem som styrer.

Ingvild Lundbakk Denut

Ordførerkandidat Randaberg Arbeiderparti

Publisert: