ÅRSMØTE: De hadde en fin kveld, medlemmer og ikke medlemmer i historielaget.

– Vi er rundt 140 medlemmer, når vi talte opp antallet ved nyttår. Da er det også en del nye medlemmer, sier Torfinn Goa.

Under mandagens årsmøte var det samlet 80 personer og Torfinn ble gjenvalgt som leder i det aktive laget her i kommunen.

Historielaget la også fram et overskudd på 24.000 kroner for fjoråret, og da har man også en egenkapital på vel 141.000 kroner.

– Vi gjør ikke dette for å tjene penger, men det er også utgifter når vi arrangerer ulike ting.

80 personer møtte fram da historielaget hadde møte, med årsmøte mandag kveld i Grødem kirke. Foto: Per Thime

Goa oppsummerte fjoråret med god aktivitet.

– Når det gjelder lokaler, så er vi veldig godt fornøyd mer i Grødem kirke. Men det er jo også slik at en del av møtene har vært populære og hvor det har vært 100 personer på plass. Da blir lokalene her i kirken, hvor vi er, kanskje litt trange.

Han fortsatte:

– Vi ser andre historielag - og jeg får også henvendelser. Flere tror vi har kontor, og senest i dag kom det en henvendelse om jeg visste om ruiner etter museet til «Vistemannen» ved Solhadle. Det hadde jeg aldri hørt om, men det får sjekkes ut, humret han.

Årsberetningen ble klappet gjennom og godkjent.