Det skjer av en spesiell årsak: - Vi lyssetter kommunehuset

– Fredag 25. november vil kommunehuset i Randaberg være lyssatt i oransje farge. På denne måten markerer Randaberg kommune at vi støtter FNs internasjonale kampanje for avskaffelse av vold mot kvinner.

Kommunehuset skal lyssettes.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: På verdensbasis er vold mot kvinner det mest utbredte menneskerettighetsbruddet. Ifølge FN har mer enn 1 av 3 kvinner i verden opplevd fysisk eller psykisk vold i løpet av livet. 

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og FN har erklært at dette skal være en årlig «Orange Day». Oransjefargen skal symbolisere en lys fremtid, fri fra vold mot kvinner og jenter.

Det melder kommunen på sin nettside. Videre heter det:

I den forbindelse oppfordrer FOKUS, som er en paraplyorganisasjon for en rekke kvinneorganisasjoner i Norge, å sette Norge på kartet ved å invitere kommuner flere steder i landet til å belyse og bekjempe vold mot kvinner.

De ønsker at kommunehus og rådhus i landet lyssettes i oransje fredag 25. november.

— «Orange Day» er en gylden anledning til å sette søkelys på, og samle politisk vilje til å bekjempe vold mot kvinner, som er et alvorlig samfunnsproblem, sier ordfører Jarle Bø.

— Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn. Randaberg kommune støtter helhjertet FN sitt arbeid for at alle jenter og kvinner skal vokse opp i en trygg verden, uten frykt for liv og helse. Det er det denne kampanjen handler om, og det er derfor vi vil lyssette kommunehuset på Randaberg fredag kveld, avslutter Jarle Bø.

Publisert: