POLITIKK: I gårsdagens møte i hovedutvalg for oppvekst og levekår la Venstre fram sitt forlag til vedtak i budsjettet, men fikk ingen medhold.

Venstre er ikke med i formannskapet.

— Jeg vet godt at kommunen har høy gjeld og svak drift, og at vi står foran et ganske krevende år for kommunen. Vi må stå sammen for å snu, og alle må være med på dugnaden. For å spare 30 millioner eller 3 prosent, er det nødvendig at alle bidrar, sa Oddbjørn Bø (V) i sitt innlegg.

Bø mener at sparing i skolesektoren er noe som kan slå svært uheldig ut på læring, sosialt miljø og trivsel. Noe som kan bli kostbart på sikt, både sosialt og økonomisk.

— Vi kan ikke stille oss bak et budsjett som rammer de svakeste, sa Bø på vegne av resten i Venstre.

Det er ikke lovpålagt med miljøarbeidere, assistenter og bibliotekarer, men Bø mener Innsparing på andre ting bør gjøres, i stede for det som er foreslått.

— Vedtatt nedleggelse av svømming for de eldre, kan føre til at de yngre kan bli rammet, forteller Bø til Randaberg24.

Det som Venstre mener bør tas vekk i budsjettet.

— Redusere rammene til ATO, en stilling 1,1 millioner.

— Reduksjon, ikke pålagt tjenester, ta vekk 6 millioner.

— Nedbemanning av PPT, som tilsvarer 900.000 kroner.

Venstre sitt forslag til budsjett - fikk en stemme i hovedutvalg.

— Fjerne en stabsfunksjon, så sparer kommunen 900.000 kroner.

— Et årsverk i sentraladministrasjonen på 990.000 kroner.

— 20 prosent godtgjørelse til folkevalgte bør redusere 590.000 kroner.

— En ny stilling innen samfunns og kultur bør fjernes, sparer 1,146 millioner.