RENTER: Det ble klart da rentebeslutningen ble offentliggjort klokken 10 fredag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Samtidig skriver sentralbanken at informasjon banken har nå, indikerer at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn banken tidligere så for seg.

Norges Bank understreker at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene.

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått, men samtidig har den økonomiske aktiviteten vært litt høyere enn ventet, og lønnsveksten kan se ut til å bli litt høyere enn anslått.

– Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i mars, står det videre.

Sentralbanksjefen skal redegjøre for begrunnelsen og det økonomiske bakteppet på en pressekonferanse klokken 10.30.

(NTB)