SOKN: Statens vegvesen har i samarbeid med politiet denne formiddagen utført kontroll på Sokn. Totalt var det 82 tunge og tre lette kjøretøy som ble kontrollerte, samt 94 ble observert med tanken på bruk av setebelte.

Dette skriver Statens vegvesen om viktigheten av kontrollen;

Vi jobber hele tiden for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, og har en nullvisjon for hardt skadde eller drepte i trafikken.

Alle som ferdes på norske veger skal komme trygt frem. Ved å holde igjen tunge og lette kjøretøy som har dårlig lastsikring, er overlastet eller har for mye ting i frontruten som hindrer god sikt, gjør vi det vi kan for å gjøre vegen tryggere for alle.

Avrenning fra fisketransport kan forårsake glatte og sleipe veger, og kan være til fare for miljøet. Ved å stanse disse kjøretøyene, unngår vi trafikkfarlige situasjoner.

Ved å kontrollere at kjøre og hviletid er i henhold til regelverk og at kjøretøyet ikke er lastet med mer enn tillatt, gjør vi det vi kan for å unngå sosial dumping i bransjen.

Sikring av barn i bil og bruk av bilbelte er vår enkleste livsforsikring. Derfor kontrollerer vi at bilbelte blir brukt, og at barna er forsvarlig sikret i bilen.

Det er viktig for trafikksikkerheten til alle trafikanter at bremsene virker som de skal på lette og tunge kjøretøy og tilhengere. Like viktig er det at dekkene har riktig mønsterdybde, og at lysene er i orden. Vi er derfor daglig ute og kontrollerer både bremser, dekk og lys på kjøretøy og tilhengere.

Dette er resultatet etter kontrollen:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangler ved dokumenter.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring.

To kjøretøy fikk bruksforbud for overlast

Fem kjøretøy fikk skriftlig mangel på tekniske feil.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha for stort overheng.

Ett kjøretøy ble rapportert til skatt for å ha feil vektårsavgift.

Politiet var og på stedet og gjennomførte promillekontroll. Operasjonsleder melder at politiet fikk kontrollert 65 tunge og 60 lette kjøretøy, men kontrollen ga ingen utslag.