HELSELAGET: April neste år er det 100 år siden Randaberg fikk sitt eget helselag.

I den forbindelse har de satt forfatter og pensjonist John Gunnar Johnsen på saken med å skrive bok om deres innholdsrike historie.

– Da jeg ble spurt om å skrive helselaget sin 100 årige historie takket jeg øyeblikkelig «ja». Jeg ser på dette som et interessant tema, og så er det viktig å vise fram hvilken pådriver helselaget har vært for kommunen siden de skilte lag fra Hetland tuberkuloselag for snart 100 år siden, forteller John Gunnar Johnsen.

Nå er de på jakt etter historier, bilder og informasjon, men spesielt en ting leter de ekstra etter ...

Helselaget sine basarer pleier alltid å trekke folk. Slik har det vært siden 1921. Foto: Arkivbilde, Simen Ingemundsen

– Vi leter etter en forsvunnet styreprotokoll fra 1925. Ved å ikke ha den mister vi tilgangen på en viktig førstehåndskilde. Den har vært omtalt i Birger Lindanger sin bok om Randaberg, men den er ikke å oppdrive. Noen må da ha den i en hylle eller i en perm et eller annet sted.

Den eldste styreprotokollen de har funnet er fra 1950, ved hjelp av disse protokollene kan Johnsen finne utav hva helselaget den gang diskuterte og hva som den gang var aktuelle saker for laget.

– Helselaget eller tuberkuloselaget som det het før 1940, har hele tiden kjempet for helserelaterte saker i kommunen. Deriblant tok det syv år før de fikk bevilget 200 kroner av kommunen til å opprette en sykepleierstilling. Første gang de søkte var i 1927, en engangssum mottok de i 1934, men etter det ble det en varig stilling. Så dette viser bare at helselaget ikke er noen som gir seg etter å ha fått et «nei».

Mary Høvring (t.v.) sammen med dagens leder trio Songül Bulut, Warda Alramleh og Meaza Kidane i «Kvinner møter Kvinner» Foto: Arkivbilde, Simen Ingemundsen

Boken kommer også til å ta for seg de mange basarene, som har vært en viktig inntektskilde. Første basar hadde de allerede i 1921, fire år før Randaberg helselag så dagens lys.

– Det er en rikholdig historie som jeg med glede grep fatt i. Til neste år kommer historien etter planen mellom to myke permer, under tittel «Varme hender og et stort hjerte», sier Johnsen og avslutter.

– Så hvis alle randabergbuer spanderer 100 kroner hver så får de boken i posten. Da er hele kostnaden med boka dekke, sier Johnsen.

– Samtidig må vi takke alle våre sponsorer, det har vært gledelig å gå rundt å spør om økonomisk støtte, og du skal ikke se bort ifra om vi kommer innom deg for å høre om midler, sier Elsa Vistnes.

Helselaget har gjennom 100 år kjempe for mange saker i bygda, deriblant; skoletannlege, helsekontroller, aktiviteter i skolen og «stopp røyking». Mye har de fått gjennomslag for, og fortsatt arbeides det med helse på mange plan i kommunen, deriblant; Kvinner møter Kvinner, som er et meget populært tilbud. Helselaget håper folk som har historier fra sin tid i helselaget vil melde seg, slik de har mange førstehåndskilder å arbeide med inntil boken er ute april 2025.