UFØRETRYGD: Ved utgangen av juni mottok 366.300 personer i alderen 18–67 år uføretrygd i Norge. Sammenlignet med for ett år siden, er det en økning på 3600 uføretrygdede.

Nye tall fra Nav viser at andelen uføretrygdede var på 10,5 prosent ved utgangen av juni.

I Rogaland mottok 28 068 personer uføretrygd ved utgangen av 2. kvartal 2023. Det viser nye tall fra NAV. Sammenlignet med i fjor er det en økning på 1,5 prosent. I Rogaland har 421 flere personer fått utbetalt uføretrygd det siste året. melder NAV Rogaland

Oversikten under viser hvordan det er i Randaberg kommune, i bunn av tabellen du kan se.

Kolonne 1 er juni 2021, kolonne 2 er juni 2022, kolonne 3 er juni 2023 og siste kolonne er +/-, endring.

11 Rogaland1101 Eigersund1 1251 1381 1446
1103 Stavanger7 0427 0207 144124
1106 Haugesund2 6492 6462 70155
1108 Sandnes4 3074 3444 40258
1111 Sokndal266267266−1
1112 Lund2632872936
1114 Bjerkreim1751791834
1119 Hå1 1691 1951 25762
1120 Klepp1 1881 2081 22517
1121 Time1 0711 0711 10938
1122 Gjesdal62864466016
1124 Sola1 1631 2011 2065
1127 Randaberg61861863012

Antallet som mottar uføretrygd i Rogaland, utgjør 9,0 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. På landsbasis er andelen 10,5 prosent. Oslo og Vestland er de eneste fylkene som har en lavere andel uføretrygdede med henholdsvis 6,3 prosent og 8,8 prosent.

Andelen kvinner som mottar uføretrygd utgjør 59 prosent. I aldergruppen 18 til 29 år er andelen kvinner 44 prosent.

– Årsaken til uføretrygd er komplekse, og varierer mellom aldersgruppene. De vanligste årsakene til uføretrygd er psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdom. Dette gjelder for både Rogaland og resten av landet, sier Merethe P Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Færre unge uføretrygdede

1 911 personer mellom 18 og 29 år mottok uføretrygd i 2. kvartal 2023. Det er en nedgang på 16 personer, eller 0,8 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Antallet unge mottakere tilsvarer en andel på 2,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 29 år.

– Utviklingen blant unge uføre har det siste året beveget seg i riktig retning. Det er positivt, spesielt fordi konsekvensene er store når man fra ung alder faller utenfor arbeidslivet, sier NAV-direktøren i Rogaland.