KONTROLLERTE: Statens vegvesen har avholdt kontroll ved E39 på Sokn. 56 kjøretøy var over kontrollplassen.

– Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Foretaket fikk overlastgebyr og sjåføren måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin, heter det.

* Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

* Én sjåfør fikk skriftlig advarsel på grunn av mangel på pauser og døgnhvile.

* Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dårlig sikt.

– To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring. Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på to kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport / mangellapp med frist for utbedring av feilene, heter det.

Ellers:

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 56 Antall kontrollerte lette kjøretøy: 0 Antall kontrollerte for bruk av bilbelte: 0 Antall bruksforbud: 5 Antall avskiltinger: 0 Antall dekkgebyr: 0 Antall overlastgebyr: 1 (4250 kr.) Antall bilbeltegebyr: 0 Antall øvrige gebyr: 0 Antall anmeldelser: 0 Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 2