Kommunen gikk 13,5 millioner kroner i pluss i fjor

Foreløpig og urevidert årsresultat er klart for Randaberg kommune, med positivt netto driftsresultat på 13,5 millioner kroner. Dette utgjør 1,3 prosent av driftsinntektene.

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: Opprinnelig vedtatt budsjett for 2022 la til grunn et positivt resultat på 18,2 millioner kroner, tilsvarende netto driftsresultat på 1,9 prosent. Dette budsjettet ble lagt frem mens vi fortsatt var i en pandemi, samtidig som vi to måneder inn i 2022 opplevde krig i Europa.

Ved andre tertial 2022 var det ikke lett å se annet enn mørke skyer på himmelen. Det virket usannsynlig at vi ville bli kompensert for høye covid-19-kostnader fra første tertial, i tillegg til høye strømutgifter og økte renter i forhold til vår høye lånegjeld. Som kommunedirektøren sa i andre tertial: "Kommunedirektøren velger en skeptisk tilnærming til økte inntekter og vil ikke forskuttere noe så usikkert før de faktisk er på konto".

I andre tertialrapport var kommunedirektøren også ekstra bekymret for strømprisene. Estimatet fra Lyse forespeilet strømkostnader på opp mot 30 millioner kroner. Strømprisene ble en del lavere enn fryktet utover høsten, og resultatet ble 17 millioner kroner.

Ved andre tertial økte vi skatteanslaget betydelig. På tampen av året ble det tydelig at inntektene ble ytterligere styrket. Korrigert for covid-19-kompensasjon, ble skatt og rammetilskudd 1,5 prosent høyere enn budsjettert etter andre tertial. Inkludert kompensasjon ser totale inntekter ut til å bli 4,8 prosent høyrere.

Positivt årsresultat

Kommunen har en del sertifikatlån som rulleres årlig. Disse lånene, som vanligvis har gunstig rente, vil naturlig nok bli dyre nå når rentene øker. Likefullt treffer vi godt med netto finanskostnader, 1,2 prosent over budsjett. Netto finanskostnader spiser 3,5 prosent av driftsinntektene våre.

Med det som bakteppe, brettet de ansatte ermene opp for å holde kostnadsnivået på et minimum ut året. Det gav resultater. På tross av at covid-19 kostet oss 19 millioner kroner ekstra første halvdel av 2022, ser lønn og sosiale kostnader ut til å bli kun fem millioner kroner (3,6 prosent) mer enn budsjettert for hele året. Da kompensasjonen like fullt kom på slutten av året, ble det duket for et positivt årsresultat.

Publisert: