TRAFIKK: Politiet i Sør-Vest meldte 15.11 at utrykningspolitiet hadde gjennomført laserkontroll på Dusavikveien.

Elleve fikk forenklet forelegg for sin høye fart over 40 sonen.

Den høyeste hastigheten var målt til 55 km/t.