Dette er hva ukrainske flyktninger mottar i Randaberg

I sosial hjelp får flyktningene i Randaberg litt over 200 kroner dagen.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

ØKONOMI: Det er skrevet en rekke artikler om hvor mye penger de ukrainske flyktningene får pr. dag til livsoppholdet sitt. Noen steder får de 67 kroner dagen, noe som skal dekke livsnødvendige ting som blant annet mat og drikke.

I Randaberg hjelper NAV til med etableringen, der de enten får tildelt fullt møblert hjem eller et hjem der kun det nødvendige er å finne. De får også den første tiden sosialhjelp som er bestemt etter statens veiledende satser.

Enslige får 6.550 kroner i måneden og storfamilier med barn får ekstra kroner å rytte med alt bestemt ut i fra alderen til barnet. Selv om dette er satsene, så vurderer kommunen situasjonen.

— De får i tillegg til dette dekket strøm og husleie, sier leder for NAV Randaberg, Kel Tighe

Så snart som mulig etter bosetting vil de fleste flyktningene være i gang med introduksjonsprogram og mottar introduksjonsstønad. Det betyr to ganger folketrygdens grunnbeløp og utbetaling hver 12 i måneden Grunnbeløpet er kr 111.477 – to ganger grunnbeløpet = kr 222.954.

Det står med andre ord bedre stilt i Randaberg enn andre steder i landet, for i Randaberg får de rundt 200 kroner daglig til å dekke det livsnødvendige.