– 6 til 10 milliarder av Statnetts merinntekt skal gå til å redusere nettleien til strømkunder