Stiller kompetanse for å finne gode løsninger ved Coop utbygging