STILLINGER: Det er forholdsvis mange nye stillinger som er lyst ut via NAV sine sider denne uka, blant annet i Randaberg kommune.

En av stillingene er som prosjektleder i nettopp kommunen. Det har vært sagt og skrevet mye om skole på Randaberg - og her er litt til.

Det dreier seg om å ansette en person som prosjektleder. Kommunen planlegger renoveringsprosjekter av Goa og Grødem skole i tiden fremover.

Harestad skole er ganske ny, men Grødem og Goa skoler skal renoveres. Foto: Arkivbilde

Vedkommende som blir ansatt skal blant annet ha prosjekt- og byggeledelse som ansvar - og ansvar for planlegging og gjennomføring, men også ansvar for budsjett og økonomi og et ansvar for oppfølging innen budsjettrammen.

Det finnes også andre stillinger som man kan sjekke ut ytterligere på NAV sine sider.

Der er det blant annet stillinger som

* Teamleder i barneverntjenesten

* Tilkallingsvikar Posten

* Hvilende nattevakter

* Verter til Tungenes fyr

* Mannlig badevakt