HJELP: – Dyrtid betyr strammere økonomi for de fleste av oss. Men for noen blir det stadig vanskeligere og kanskje umulig å få endene til å møtes. Matkøer og historier om fattigdom har preget mediebildet det siste året sier Nav leder Kel Tighe til Randaberg24.

Man opplever det også her i Randaberg, at det er en økning når det kommer til sosialhjelp.

– Økning i antall personer som får sosialhjelp hos oss i Randaberg er på 25 prosent. På landsbasis varierer det fra kommune til kommune – fra 8 til 35 prosent. Det er særlig situasjonen til barn i lavinntektsfamilier som vi prøver å hjelpe, fortsetter Tighe.

Flere får sosialhjelp, og presset på NAV-kontorene øker. Det kom frem i en fersk undersøkelse av situasjonen i landets 12 største kommuner, Undersøkelsen viser blant annet at 16 prosent flere mottok sosialhjelp i september i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ukrainske flyktninger utgjør den største gruppen nye mottakere, men barnefamilier og unge er også representert. Videre opplever kommunene at flere av de som mottar ytelser fra Nav, har behov for supplerende sosialhjelp.

– Når vi ser et økende antall mennesker i Randaberg som ikke har nok penger til å betale for basale ting som bolig, strøm, mat og aktiviteter for barna, så er det en utvikling vi ikke ønsker og som vi må motvirke, sier Tighe.

Foto: Arkivbilde
Foto: Terje Pedersen / NTB

Av de nye sosialhjelpsmottakerne utgjør ukrainske flyktninger den største gruppen. De fleste av dem deltar i introduksjonsprogram og norskopplæring. Fram til de starter i programmet og får utbetalt introduksjonsstønad, kan de motta sosialhjelp. Etter endt introduksjonsprogram er målet jobb. Men for de som ikke har kommet seg ut i jobb, så vil ofte økonomisk sosialhjelp være eneste mulighet til pengestøtte fra Nav fordi de ikke har rett til andre ytelser.

– Jeg mener mange i denne gruppen har gode forutsetninger for å få seg jobb. Vi ser at stadig flere er i arbeid, men for å lykkes enda bedre er vi avhengige av at flere arbeidsgivere åpner dørene, fortsetter Tighe.

Nav lederen forteller også at barn har fått økt oppmerksomhet.

– Særlig to endringer er tydelige: Nav har blitt rausere med barn, og vi kartlegger barns behov mer systematisk enn tidligere. Vi har blitt bedre på det og vi skal vi bli enda bedre på i tiden framover. En del av forklaringen handler også om at det er blitt lovpålagt å holde barnetrygden utenfor når man beregner økonomisk sosialhjelp.

Han fortsetter:

– At barna har fått mer oppmerksomhet er veldig positivt og noe vi har jobbet aktivt med over tid. Vi vet at jo tidligere vi oppdager utsatte barn, jo større er mulighetene for å snu uheldig utvikling og uheldige konsekvenser av vanskelige levekår. Derfor skal vi alltid tenke på barna i våre beslutninger avslutter den lokale NAV-lederen.