Høyeste sykefravær i kommunen på minst 10 år - skal jobbe målrettet videre