BREV:

Det er en innbygger som i snart tre år har ventet på et svar fra Randaberg kommunen. Bakgrunnen er et ønske vedkommende har om å sette opp et sjøhus i Harestadvika.,

Svaret har latt vente på seg og vedkommende venter fortsatt. Nå har han sendt en purring til kommunen hvor han nok en gang etterlyser et svar.

I Harestadvika er det planer om å bygge ut ved Randaberg Industries - og dette er også noe av årsaken til at svaret lar vente på seg.

Til kommunen skriver han:

— Lurer på når denne reguleringsplanen i Harestadvika er klar så det er mulig å få søkt om sjøhus. Nå har det nesten gått 3 år siden jeg sendte inn søknad på sjøhus. Når kan jeg forvente at reguleringsplanen er klar så jeg kan prøve på ny å få satt opp et sjøhus?

Randaberg kommune har også sendt svar tilbake, som går på dette med reguleringsplanen i Harestadvika, dn som ikke er ferdig.

— Planarbeidet har tatt tid, ja, og det er vanskelig å si noe eksakt om når planen blir ferdig. Vi håper imidlertid at planen kan ferdigbehandles i løpet av høsten 2022, skriver kommunen i sitt svar.