NATTERAVN: Behovet for natteravner er stort og nå kan alle over 18 år engasjere seg.

Morten Kvanvik Rønne og Bente Monica Reilstad ønsker alle velkommen til å bidra. Tidligere har det vær fokus på foreldre og Reilstad har ingen oversikt over hvor mange som pr. dags dato er natteravn. Nå ønsker Rønne og Reilstad flere på banen.

— Alle over 18 år kan være natteravn og vi er åpent for alle frivillige, sier de begge samstemt.

Tirsdag møttes Rønne og Reilstad for å prate om behovet for flere natteravner. Foto: Simen Ingemundsen

De mener begge at de voksne må være mer synlig i bygdebilde, og fronter ansvaret som natteravn som noe sosialt og at en får knytte kjennskap med ungdommen i bygda.

— Vi skal legge til rette, holde frivillighetens hus åpen for natteravner slik de kan lagre sine ting her. Nå som det er frivillighetens år, hva passer vell da bedre enn å delta som natteravner, avslutter begge.

Det har vært en rekke skriverier om hvor utrygt sentrum er for mange, derfor er kommunen glad om folk bidrar for fellesskapet med å være natteravn. Rønne har også som mål i fremtiden å skape et møteplass for ungdom som faller utenfor de allerede eksisterende tilbudene, men det er enda i planleggingsfasen.