Høyere karaktersnitt på studieforberedende program

Karakterkravet øker på studieforberedende program. Det viser ferske inntakstall. I dag er det mange som har fått sms om dette.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: Flere studieforberedende program krever høyere karaktersnitt sammenlignet med i fjor. Ved de mest søkte skolene må man ha minst 45 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak ved flere av tilbudene på Vg1.

– Det er ikke usannsynlig at avlysning av eksamen har hatt positiv innvirkning på søkernes karaktersnitt de to siste årene. Muligheter for tilleggspoeng bidrar også til å dra opp snittet til Vg1 idrettsfag og Vg1 musikk, dans og drama, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Innenfor yrkesfaglige program på Vg1 er det mindre endringer i inntakskravene fra i fjor. Det kreves fortsatt opp mot 40 karakterpoeng ved flere skoler dersom man vil gå på elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag eller informasjonsteknologi og medieproduksjon.

De fleste får første ønske oppfylt

18 164 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 2022/2023. Drøyt 1 200 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. Nærmere 23 500 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er rundt 500 flere enn i fjor.

15 398 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer rundt 85 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. 1 509 har fått tilbud på ønske nummer to og 766 på ønske nummer tre. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes at:

  • de har søkt tilbud de ikke er kvalifisert for.
  • de har for mange strykkarakterer eller ikke vurdering i fag.
  • karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni.

HER SER EKSEMPLER PÅ KARAKTERPOENG VED NOEN SKOLER.

1 050 søkere med opplæringsrett står på venteliste etter første inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

  • 495 til Vg1
  • 315 til Vg2
  • 240 til Vg3