SKOLE: I formiddag fikk elevene på sjette og syvende trinn ved Goa skole et praktisk undervisningsopplegg i regi av Einherjar eSport.

Elevene ble delt inn i grupper, og tildelt oppgaven med å løse kommunikasjonsspillet «Keep talking and nobody explodes». To elever fikk manualen i papirformat og to elever fikk hver sin PC som redskap, og i dialog skulle de løse både manualen og videospillet.

— Jeg tenker dette er en av mange fine måter å lære på. Her får elevene snakke engelsk i lag og samarbeid. Jeg er kjent med at barn og unge synes det er lettere å lære seg engelsk mot en skjerm enn med en medelev. Selv har jeg barn som liker å game på fritiden, og jeg har lagt merke til at de er bedre i engelsk enn meg, forteller kontaktlærer Margrethe Drøheim som er positiv til Einherjar sitt opplegg.

Sammen løste Thomas og Tuva oppgaver. Foto: Simen Ingemundsen

Formålet med spillet var først og fremst å avskrekke det å kommunisere på engelsk, og bli bedre på å samarbeide.

— Vi bruker jo allerede PC som arbeidsverktøy; gjennom å skrive, lagre og hente informasjon. Så det er ikke slik at vi lærere tenker «Oi, dette har vi aldri gjort før». Vi lærere ser potensiale i gaming, forsetter Dørheim som mener det å game ukentlig på skolen blir for ofte, men at gaming skal skje oftere enn en gang i året.

To av elevene som fikk seg en annerledes skoletime var Thomas Helgevold Mathisen og Tuva Petterson Sunstøl. De er begge enig om at en skoletime gaming i måneden hadde vært noe, og at det er fantastisk at Einherjar eSport har slikt profesjonelt utstyr tilgjengelig.

— Vi bør få gjøre dette så ofte så mulig, sier Thomas og Tuva som mer en gjerne sykler til sentrum for å game.

De liker seg bak PC-skjermen. Foto: Simen Ingemundsen

De er begge kjent med hvilke muligheter gaming gir, og tenker flere spill passer perfekt inn i undervisningen, som blant annet «Minecraft» i matematikk. På fritiden spiller Tuva; «Roblox» og «FIFA», Thomas spiller; «Rocket League» og «Planet Coaster», og felles spiller de begge «Fortnite».

— Synes det er mye kjekkere å spille enn å ha skoletime, og det beste hadde vært å fått denne muligheten siste time på fredagene, avslutter de begge.

Visste du forresten at en rapport Mediatilsynet publiserte i 2020 viser at 76 prosent av de mellom 9 og 18 år spiller, så mer gaming inn i skolen er sunt.