– Godt samarbeid med foreldre er en forutsetning for å lykkes med godt skolemiljøarbeid