Kveldskontroll på Sokn: Flere brudd på kjøre- og hviletid, samt et stort overlastgebyr

Under kveldens kontroll på Sokn ble det kontrollert tunge kjøretøy og lette kjøretøy. Hovedfokus for kontrollen var kjøre og hviletid samt vektkontroll.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

SOKN: Det ble under kontrollen kontrollert 6 førerE for kjøre- og hviletid på til sammen 132 førerdøgn.

– Her ble det påvist 4 brudd som medførte skriftlig advarsel og et brudd som medførte 1000,-kr i gebyr til fører og 2000,-kr i gebyr til foretaket.

En spesialtransport fikk pålegg om å merke kjøretøyet forskriftsmessig før videre kjøring var tillatt.

Videre fikk To kjøretøy pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring var tillatt.

– Et vogntog var lastet over lovlige vekter. Fører måtte laste av/laste om før videre kjøring var tillatt. Foretaket ble ilagt et overlastgebyr på 9200,-kr

To kjøretøy fikk skriftlig mangel med krav til etterkontroll grunnet feil med lys. 

Publisert: