70 tiltak får penger til trygge skoleveier og nærmiljøer

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: – Trygge skoleveier og nærmiljøer er en forutsetning for at barna skal kunne ferdes trygt i trafikken. Det er et mål for oss at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil. Jeg er glad for at vi kan stimulere til dette gjennom denne ordningen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statens vegvesen har tildelt 22,1 millioner kroner til totalt 70 ulike tiltak i kommuner over hele landet for tryggere skoleveier og nærmiljø.

Randaberg kommune er én av kommunene som er på listen over mottakere - og kommunen får 150.000 kroner

Tilskuddsordningen til tryggere skoleveier og nærmiljøer ble opprettet i 2022, og er en ordning hvor alle landets kommuner søke om tilskudd. Formålet med tilskuddsordningen er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge gjennom å stimulere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer.

Hjertesoner, sykkelparkering og fartsreduserende tiltak

Statens vegvesen har nå fordelt til sammen 22,1 millioner kroner til 70 trafikksikkerhetstiltak i 2023. Tilskudd er fordelt mellom 53 kommuner over hele landet.

I Randaberg er det bevilget 150.000 kroner til tiltak som gjelder sykkelparkering ved Harestad skole.

Publisert: