Randaberg kommune tildeles friske midler til idretten

Torstein Tvedt Solberg, er glad for at midler til idretten kommer på plass.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

ØKONOMI: Regjeringen skal fordele 125 millioner til idretten, og Randaberg kommune får tildelt 188.258 kroner.

Regjeringen har bestemt at idretten får 125 millioner ekstra, disse pengene skal brukes til å få deltagelsen opp og prisene ned. Pengene skal gå dit de trengs, til områder og klubber som sliter mest.

— Jeg er så stolt over regjeringen vår som bidrar til å styrke mulighetene til å delta på fritidsaktiviteter og idrett til de familier som har dårlig råd. Fritidsaktiviteter og idrett skal være tilgjengelig for alle som ønsker det, uavhengig av deres økonomiske bakgrunn, sier Ingvild L. Denut, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Randaberg.

Pengene kommer fra spillemidlene og utbetales i mai.

115 millioner fordeles via NIF til idrettsrådene i kommuner med minst 200 barn i familier med lavinntekt. Ti millioner fordeles via NIF til idrettskretsene basert på summen av antall barn i lavinntektsfamilier i de kommunene som faller utenfor den ordinære fordelingen.

Kretsene fordeler etter skjønn, der det er behov i kommuner som ikke får midler fra hovedpotten.

Ingvild L. Denut roser regjeringens bevilgning.

Dette er kriteriene for å få midlene

Pengene skal gå direkte til klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker. Det skal holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. I tillegg skal det gi klubbene handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet

Regjeringen har gjort mye for deltakelse, blant annet har de økt målrettede ordninger som tiltak for inkludering av barn og unge (nå på over 664 millioner kroner), de har også to år på rad sikret full momskompensasjon (nå er på over 2 milliarder kroner), og regjeringen har gikk 1,3 milliard kroner til strømstøtte til frivillige organisasjoner for å holde deltakeravgiftene nede.

Torstein Tvedt Solberg, er også glad for at pengene kommer på plass.

— Vi er veldig fornøyde med å nå flere unge kan inkluderes i idretten. For familier som har dårlig råd, vil dette bety større mulighet å få delta på fritidsaktiviteter og idretten. Det er viktig og bra at også barn fra familier med dårlig råd får være med sosialt, sier Solberg og avslutter.

— Vi i Arbeiderpartiet vil at alle skal inkluderes i idretten, og derfor har det vært viktig for oss at disse pengene bidrar til akkurat dette.

Publisert: