BADING: Innstillingen fra kommunedirektøren er at billettprisene for barn i svømmehallen i Randaberghallen forblir uendret - og at man ikke åpner svømmebassenget gratis for barn.

LITT FAKTA: Randaberghallen har opplevd økt besøk i 2023 sett i forhold til 2022, selv med et godt gratistilbud i nærliggende svømmehaller i Stavanger kommune. Besøket i Randaberghallen forventes å øke ytterligere i tiden fremover bl.a. på grunn av nylig innført prøveordning med et gratistilbud til flyktninger som bosettes i Randaberg. Barnebassenget i Randaberghallen er veldig populært og betyr svært mye for besøket ettersom de nærmeste svømmehallene i området ikke har et slikt basseng for de minste. Per 2024 er det en rimelig grei balanse mellom tilbud og etterspørsel, men med utfordringer – spesielt i helgene og ofte tilknyttet det populære barnebassenget.

Når saken kommer opp i formannskapet i neste uke, så er den også utredet. Kommunedirektøren mener at det er en spennende idé med gratis publikumsbading for barn og at dette ville økt interessen og besøket ytterligere.

– Hvis man skulle gjennomføre et slikt tiltak i Randaberghallen ville det etter kommunedirektørens syn være fornuftig å sette aldersgrensen fra 0 til og med 9 år, ettersom svømmedyktige barn som er fylt 10 år kan gå alene, heter det i saken.

Man har også regnet noe på økonomi, og kommunedirektøren anslår tapte inntekter på rundt 600.000 kroner i året for å innføre gratis bading for barn i den nevnte aldersgruppen.

– Kommunedirektøren anbefaler ikke endringer eller kutt i tilbudet til idrettslagene. Kostnader tilknyttet slike tiltak er også usikre, men anslås til 200 000 – 300 000 kr per år. Utvidede åpningstider vil kunne avhjelpe, men det vil sannsynligvis likevel være utfordringer, da de meste etterspurte tidspunktene allerede er i bruk.

Det er mange forskjellige løsninger man har sett på, men man har også sett at det er kostnader.

– Selv om kommunedirektøren mener at slik gratis bading for barn er en spennende idé, anbefales imidlertid ikke dette tiltaket av hensyn til antatt høye kostnader, kapasitetsutfordringer og negative konsekvenser for andre brukergrupper.

Da faller kommunedirektøren ned på at på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon anbefaler kommunedirektøren at billettprisene i svømmehallen beholdes uendret på dagens nivå slik at det gode publikumstilbudet kan videreføres slik det er per i dag