MØTE: Reidun Sirevaag (AP) har tidligere gitt bekymring rundt det som gjelder sykehjemsplasser på Randaberg. Bekymringen hennes er ikke over.

Kapasiteten er sprengt i kommunen og bare neste år er det behov for ni nye plasser, i 2025 19 plasser, i 2028 29 plasser og i 2030 vil det være behov for 36 flere plasser enn det Randaberg kommune har i dag

– Hvordan møter vi dette, lurte representanten på.

Hun etterlyste svar. Hun viste blant annet til dekningsprosenten på slike plasser som er på 16,9 prosent.

– Eldrerådet har enstemmig sagt sitt at vi er bekymret. Det tar lang tid å planlegge og bygge. Skal vi planlegge dette i 2025 er det for sent, vi foreslår at dette kommer inn i 2023-budsjettet, sa AP-representanten.

Ingve Lerang (V) støttet Sirevaag i mye av det hun sa.

Det gjorde også Høyres gruppeleder Renate Kolnes.

– Vi ønsker også å støtte en tidligere start av planlegging og prosjektering. Men vi ønsker også å be kommunedirektøren om å se på et prosjekt med demenslandsby. I den forbindelse ønsker vi at det tas kontakt med nabokommunene.

Kommunestyret vedtok å starte prosjektering av nytt sykehjem, del to fra 2023.