Høyere sykefravær i kommunen første kvartal

Sykefraværet i Randaberg kommune øker og er 1,1 prosent høyere enn etter første kvartal i 2021.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

SYKEFRAVÆR: Helse og velferd, PPT, Renhold, NAV, kultur og stab drar opp sykefraværet for Randaberg kommune.

I går la SSB fram tallene for årets tre første måneder. Det viser en økning for hele landet, hvor altså Randaberg er inne i tallene.

– Noe av dette antas å skyldes korona, men vi har ikke tilstrekkelige data på enhetsnivå til å bekrefte dette. Dette er også noen av de tjenestene som er nærmest innbyggerne som er mottaker av våre tjenester. Det å levere tjenester under pågående pandemi med tilhørende smittevernsregler har nok påvirket fraværet, heter det i en orientering som kommer opp i Administrasjonsutvalget i neste uke.

I skissen under ser du tallene Randaberg kommune har meldt inn i forbindelse med første kvartal.

Det viser et sykefravær på 11,3 prosent i første kvartal, en økning på 1,1 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

Dette er tallene som viser sykmeldte i prosent.

Kommunen melder også at det fortsatt er langtidsfraværet som er deres største utfordring. Som oversikten viser så er det barnehagene i kommunen som opplever det høyeste sykefraværet i første kvartal, med 14,9 prosent. Renhold er også over 14 prosent, mens Helse følger like bak med 13,7 prosent sykefravær. Best ut kommer Plan & Tekninsk med 4,6 prosent.

Dette er oversikt for flere år for kommunen.

Sykefraværet i Randaberg ble samlet sett for 2021 på 9,2 prosent.

– Kommunen hadde en nedadgående trend fra 2017 og frem til 2020 når vi på lik linje med andre ble rammet av pandemi.

Fraværet i Randaberg er for høyt samlet sett - og kommunedirektøren håper at når situasjonen igjen normaliserer seg etter Covid-19 at man igjen kan prioritere å jobbe videre med satsningsområdene.

– Så vil den gode trenden fra 2018 og 2019 igjen vise seg. Dette er et uttalt mål og prioritert satsningsområde.

Publisert: