RETTEN: Det var natt til 7. november i fjor en mann kjørte en personbil på Randaberg, i Goadalen.

I en dom fra retten går det fram at vedkommende ikke burde kjørt bilen, fordi han var påvirket av alkohol.

Blodprøve tatt av vedkommende samme natt viste en påvikrning på 2,31 i alholholpromille.

Vedkommende hadde heller ikke gyldig førerkort for bil. Mannen har tilstått det hele.

Da dommen ble klar, er mannen dømt til ubetinget fengsel i 25 dager, bot på 30.000 kroner og i tillegg mister han førerretten for motorvogn for en periode på 30 måneder.