SKOLE: Lærlinger og lærebedrifter reagerer på at karakteren i orden og oppførsel er fjernet i et nytt skoleforsøk, et forsøk 80 skoler deltok på. Frp mener det er feil medisin mot økt uro i skolen.

Grødem skole er den eneste skolen i vårt dekningsområdet som deltok på forsøket, derfor står de oppført på NRK sin liste.

Rektor Per Jarle Marsli ved Grødem skole har følgende å si om kritikken som er rettet både mot grunnskoler og videregående skoler.

– Grødem skole deltok i dette forsøket en kort periode. Vi synes det er bra at ordningen med orden og oppførsel evalueres. For mange har den ikke ønsket effekt. Det å prøve ut nye løsninger med å teste de ut på forsøksskoler er bra.

Skolen på Grødem trakk seg fra forsøket med tanken på at både elever, skolen og foresatte opplevde usikkerhet knyttet til hvordan lærebedrifter og andre ville ta imot elevene vår når de «manglet» slik karakter.

Han avslutter;

– I tillegg utelukker ikke orden og oppførselkarakter det å ha samtaler med elevene. Vi har tro på at disse kan kombineres, og ser at der det gjøres, gir det god effekt.