– Vi vil bare minne om at KS består av politikere - dere er KS!

Cathrine Larsen, leder Utdanningsforbundet Randaberg.
  • Redaksjonen
Publisert:

LESERBREV: Til politikerne i Randaberg!

– Vi har fått tilbakemelding fra de fleste av dere at dere ikke ønsker å kommentere den pågående konflikten, fordi dette er overlatt til KS. Da vil vi bare minne om at KS består av politikere. Dere er KS.

Brev nr 2 handlet om gjennomføring av uravstemmingen av Hovedtariffoppgjøret. Vi tror dere har misforstått spørsmålene våre, som er:

1. Hvem i Randaberg kommune har gitt støtte til KS?

2. Har det overhodet vært noen politisk eller administrativ behandling av resultatet?

KS sendte i begynnelsen av juni ut A-rundskriv 3/22. Her står det beskrevet hvordan KS' medlemmer skal foreta uravstemming om Hovedtariffavtalen: "Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som omfattes av Hovedtariffavtalen, deltar i uravstemmingen ved å stemme ja eller nei til meklerens forslag. Den 3. juni 2022 vil alle stemmeberettigede få tilsendt lenke til uravstemmingen på e-post. E-posten vil bli sendt til postmottak". Fristen for svar var 21. juni.

Det finnes ingen protokollførte vedtak på svaret verken fra Formannskapet eller Kommunestyret i juni. Hvem har myndighet til å svare på slike spørsmål? Er denne myndigheten delegert? I det minste bør Formannskapet si noe om Hovedtariffoppgjøret.

Vi håper dere tar dere tid til å svare på spørsmålene.

Hilsen

Cathrine Larsen,

leder Utdanningsforbundet Randaberg.