Ønsker kommunen med i fortsatt samarbeid om forskningsprosjekt