KOMMUNEN: Det sendes i disse dager ut skattesedler med eiendomsskattetakst for 2024 på eiendommer i Randaberg kommune. Skatteseddelen vil bli sendt ut digitalt til eier av eiendommen, skriver kommunen på nett.

Selve skatteseddelen er ikke en faktura, men en oversikt over grunnlaget for eiendomsskatten som blir fakturert i to eller fire terminer, alt etter hva eier har valgt. Den første fakturaen sendes ut i mars og har betalingsfrist rundt 1. april.

Generelt om eiendomsskatt i Randaberg

  • Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen ut ifra en fastsatt takst på eiendommen.

  • Randaberg kommune skriver ut eiendomsskatt på alle bolig-, fritids- og næringseiendommer i kommunen.

  • Sammen med inntektsskatten til kommunen, er eiendomsskatten med på å dekke kostnadene til ulike tjenester for alle innbyggerne.

  • I 2024 er skattesatsen 1,00 promille for bebygde bolig- og fritidseiendommer.

  • For annen eiendom (næring m.m.) er skattesatsen 4,79 promille.

  • Eiendomsskattelistene 2024 blir tilgjengelig fra 1. mars.