TUNNEL: Det er Vegtrafikksentralen Vest som klokken 08.50 melder at Mastrafjordtunnelen er stengt.

Årsaken er et vogntog som har havarert.

Klokken 09.00 åpnet tunnelen igjen.