Sokn: En sjåfør fikk tre gebyrer - åtte kjøretøy fikk bruksforbud

Statens vegvesen har avholdt kontroll på Sokn i ettermiddag.

  • Per Thime
Publisert:

SOKN. Kontrollen avdekket som vanlig noen mangler.

– Vi hadde fokus på vekt kontroll, teknisk tilstandskontroll, kabotasje kjøring, ADR kontroll, kjøre- og hviletidskontroll og lastsikring. Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren fikk overlastgebyr og måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Videre heter det at Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En sjåfør fikk tre gebyrer grunnet brudd på døgnhvil og kjøretid. To sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet brudd på døgnhvil og manglende pauser.

– Åtte kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring. Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på tre kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport / mangellapp med frist for utbedring av feilene.