PRESSEMELDING: Det var folk i 1922 som for nøyaktig 100 år siden reiste til Oslo for å høre om muligheten for at Randaberg kunne bli egen kommune. Det var Andreas Harestad og Olaus Vistnes. De var nok ganske spente karer som møtte opp i Justisdepartementet for å drøfte og foreslå at Randaberg kunne bli en egen kommune - løsrevet fra daværende Hetland kommune. Andreas og Olaus må ha argumentert godt for seg, for den 10. mars, bare få måneder etter møtet med departementet, vedtok Kongen i statsråd at Randaberg skulle bli egen kommune fra 1. juli 1922. De visste i 1922 at Randaberg hadde et helt unikt landskap og klima for landbruk, for å sikre trygg mat til befolkningen, langt utover Randaberg sine grenser.

Nå 100 år etter er Randaberg sin identitet mer solid enn noen gang gjennom identiteten som den grønne landsbyen. Mer enn noen gang betyr nærhet til omgivelsene, naturen og menneskene noe for oppveksten til barn og unge og alderdommen gjennom aldersvennlige samfunn. Randaberg er en landsby med liv mellom husene, en kommune med et definert torg der livet leves og folk møtes.

Randaberg er en moderne og innovative 100-åring med stor vekt på folkehelse og oppvekstsvilkår samtidig som ny teknologi gir muligheter for å bo lenger hjemme.

Andreas og Olaus visste for 100 år siden at vi har helt unike muligheter for å bygge et felleskap i Randaberg. Den Grønne landsbyen har utviklet seg videre fra 1922 og vil gjøre det inn i fremtiden. Mer enn noen gang har verden rundt oss den siste tiden vist at det handler om se og ta vare på hverandre. En kommune er til for folket og denne kommunen feirer stolt sine 100 år for folket på fredag.

100 arrangement: På fredag blir det flagging i hele bygda. Vi feirer en vital 100-åring med flagging, kafe, kaker og appeller i sentrum. Fra klokka 10.00 serveres det kaffe og kaker i butikker. Klokka 16. 00 blir det appeller på torget, i tillegg til servering av kaffe og kaker til alle som kommer i bursdagen. Gjennom året vil det bli minst 100 arrangement som markerer jubileet i den grønne landsbyen.

Sammen skaper vi den grønne landsbyen. Dette er vår visjon og viser hvor viktig fellesskap er. Markeringen av 100-åringen startet med markeringen av Vinterugå med tilrettelagt isbane på torget. I tillegg er det laget en flott historisk bildekavalkade på torget. Videre har det vært feiring på Randabergfjellet, løp, historisk løype, geologisk vandring og teaterutstilling langs kysten, i tillegg til mange konserter. Et utall av små og store arrangement for folket gjennom hele året.

Randaberg er en moderne, sprek hundreåring i stadig utvikling og med et stort frivillig arbeid.

* Samfunnet Randaberg er oss alle, vi som bor eller jobber her, eller begge deler. Sammen skaper vi et godt samfunn, og det gjør vi sammen. Bygda er 100 år, gjennom hundre år har vi vært med og formet samfunnet, vi har bygd samfunnet i lag. Nå skal vi feire midt i det grønne matfatet, sier ordfører Jarle Bø (Sp). Innbyggerne er blitt bedt om å flagge fra hus og hjem, i blomsterkrukker og fra flaggstenger.

* Vi skal feire et lokalsamfunn der alle har en rolle, understreker han.