Disse har fått kommunalt tilskudd i år

Randaberg kommunes tilskudd til lag- og organisasjoner er klar for 2020.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

TILSKUDD 2020: – Dette året har hatt noen søknader av spesiell karakter, som rådmannen har valgt å støtte selv om det er stramme rammer, heter det fra kommunen.,

De ekstra pengene er gått med til søknader om støtte i forbindelse med Drive-in-kino, rebusløp og til tre søknader i forbindelse med jubileer knyttet til kirkene i kommunen.

Det ble tidligere også vedtatt av man kunne disponere 50.000 kroner til deltakeravgift for turneringer/stevner for barn og unge i lavinntektsfamilier. De store turneringen er avlyst og disse midlene ønskes omdisponert til sommerjobb for ungdom i lavinntektsfamilier på Vistenestunet i sommer, og fortrinnsvis flerspråklige ungdommer.

Dette er årets tildelinger:

Randaberg Håndball 51000,Randaberg Volleyball 60000,Randaberg Fotball 217000,Randaberg Karateklubb 24000,Randaberg Svømming 80 000,Randaberg Turn 80000,Randaberg Motorsykkelklubb 18000,Randaberg Stupe Klubb (NY) 5000,Randaberg Ryttersportsklubb 12 000,Randaberg Tennisklubb 12000,Randaberg Golfklubb 12000,Randaberg Helsesportsklubb 12 000,Minising 4000,Randaberg Soul Children 15000,Randaberg Soul Teens 8000,Småbarnsang (inkl. kr 2 500 til utstyr) 4 500,Grødem barnekor 3000,Bandskolen 8000,Randaberg skulemusikkorps 15000,Barnemusikken 7500,Ung Kirke Randaberg 7000,Ung kirke Grødem 8000,KRIK 5000,Mandagskakao Grødem kirke 6000,Grødem Tweens 4000,Grødem Kids 6000,HITS 7000,Lillebekken barnelag 4000,Nordlysklubben Tweens 3500,Randaberg Frikirke -Legoklubb 3500,Grødem søndagsskole 3500,Byggeklossene 4000,Søndagsskolen (sentrum)10 000,Randaberg Speidergruppe NSF 30500,Randaberg KFUK -KFUM speider 8000,Randaberg revmatiker og ms-forening 4000,Randaberg Pensjonistlag 5000,Ledertrening ungdom menighetene 4000,Randaberg Historielag (til åpne arrangement) 4000,Livsglede for eldre15000,Totalt 790 000,Andre tilskudd (prosjekter/arrangementer/utstyr/reiseutgifter):,Landsbytreffet 5000,Litterære pubtreff 30000,Randaberg demensforening, Song og Spelkorlaget (Tono Avgift) 4500,Grødem sokn: lunsjkonserter 5000,Grødem sokn, Misjonstivoli 2500,Grødem sokn, familiekvelder for småbarnsfamilier 3000,Randaberg Sokn, Misjonstivoli 2500,Randaberg sokn, Juleverksted 5 000,Grødem sokn, Helt Ærlig 8 000,Randaberg og Grødem sokn; Rebusløp 3 000,Randaberg skulemusikkorps, Euphonium15 000,Randaberg Hagelag (aktivitet for barn) 4 000,RAMA, Belysning Foren 7 500,Randaberg Husflidslag, Kurs for barn 2000,Randaberg Svømming, reisestøtte 20 000,Randaberg Volleyball, reisestøtte 25 000,Randaberg Volleyball, Cupfinale10 000,Landsbyforeningen: Høst-og vårmarken 25 000,Randaberg tennisklubb, utstyr 5000,Randaberg speidergruppe NSF, Utstyr 7 000,Randaberg Turn, utstyr 10 000,Randaberg Volleyball, tilskudd Europacup/Nordisk Mesterskap 20 000,Drive-In-kino i påska 10 000,Svein Magne Olsen: Bokutgivelse i forbindelse med Randaberg kirkes 175 års jubileum. Tilskudd og støttekjøp 15 000,Randaberg kirke 175 års jubileum 25 000,Grødem kirke 20 års jubileum 20 000,Livsgnistløpet 6 000,Landsbydrømmen, Gunvald Gundersen10 000,Randaberg Ryttersportsklubb, utstyr 25 000,Totalt Kr 330000,Tilskudd til drift av anlegg:,Randaberg fotball 173 000,Randaberg Golfklubb 77 000,Randaberg Tennisklubb 20 000,Randaberg Forsamlingshus 78 000,Håland Bedehus 8 000,Speiderhytta Hålandsvannet 4 000,Totalt360 000,Tilskudd til administrative stillinger:,Randaberg Fotball 250 000,Randaberg Turn 40 000,Randaberg Svømming30 000,Randaberg Volleyball 30 000,Totalt 350 000,Tilskudd til ferieaktiviteter barn og unge:,Randaberg fotball 50 000,Randaberg tennisklubb 30 000,Totalt80 000,Andre budsjettposter:,Randaberg Helselag (egen budsjettpost) 25000,Språkkafe/Leksehjelp(Integreringsmidler) 10000,Randaberg Musikkorps(egen budsjettpost) 22000,