Kommunen fikk flere hundre tusen kroner - sjekk til hva

Illustrasjonsbilde svømmeopplæring.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

SVØMMING: Randaberg kommune var en av mange kommuner som sølkte om tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager dette året.

Det er Statsforvalteren i Rogaland som dette året hadde en pott på vel 7,2 millioner kroner å dele ut, som har kommet med tildelingen.

I Randaberg er det 10 barnehager, hvor samtlige har fått tilskudd til dette. Fra Statsforvalteren blir det utbetalt vel 600.000 kroner til opplæring i bassenget for barna.

– Målet for midlene er å gi barn bedre ferdigheter innen svømming. Tilskuddet skal være med å bidra til at kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehager tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barn er trygge i vann, hetet det fra brevet som følger tildelingen fra Statsforvalteren.

Publisert: