POLITIKK: På administrasjonsmøte i ettermiddag var kommunen sitt politisk vedtak om 2 lærlinger per 1000 innbygger på agendaen.

Det er per 31.01.24 totalt 17 lærlinger fordelt på 1. og 2. års lærlinger.

Søkermengden ble mer enn halvert fra 2022 til 2023.

– Skulle likt å vite mer om lærlingssituasjonen, vi er tydeligvis ikke attraktive nok for lærlingene. Jeg er nysgjerrig på hva som legges til grunn, er kravene for høye?, åpnet Ingvild L. Denut (Ap)

Rekruttering av lærlinger er en vanskelig situasjon for kommunen, og spørsmålet hvordan nå ut og hvordan komme igjennom til kommende lærlinger ble stilt.

Totalt var det 30 søkere i fjor, av disse ble 11 tilbudt lærekontrakt, og kommunen har dermed ikke klart å fylle alle læreplassene.

– Klarer ikke få helt grep på situasjonen, vi har 26 som ønsker lærekontrakt og kun 11 få læreplass, følger Denut (Ap) opp.

– Helt enig med deg, vi skylder alle lærlinger tilbud om plass. Mange har nok takket nei, bilde er veldig sammensatt, sier ordfører Jarle Bø (Sp).

Det er et mer sammensatt enn bilde som er skissert, mange får tilbud og velger enten å trekke eller gå til andre kommuner. Så er det de lærlinger som ikke klarer å fullføre skolen.

Handler ikke om at kravene settes høyt, det handler om ekstra tilrettelegging som krever mer. Kommunen må ha mulighet til å følge opp slik lærlingene kan mestre det, men kommunen strekker seg langt. Til og med de som ikke er kvalifisert har endt opp med å få læreplass i kommunen.

– Gitt de diskusjonene vi har hatt om rekruttering, så lurer jeg på om vi har gode nok tilbud etter læretiden, sier Denut (Ap).

De snakket om lærlingssituasjonen Foto: Simen Ingemundsen

Manglende faglig oppfølging er noe Randi Malmin poengterte etter å ha vært ute på de ulike læreplassene.

– En lærling i Randaberg synes det er gøy å få være på flere steder i kommunen, slik er det ikke i Stavanger, det er kjekt å høre, sier Malmin.

Vår målsetning må være at vi må være gode på lærlinger, spesielt med tanken på framtiden som venter.

– De gode historiene må fram, og vi må bli bedre på å møte morgendagens lærlinger, sier Jarle Bø, som poengterte at kommunen må klare 2 lærlinger per 1000 innbygger, som er deres samfunnsansvar.

I kommunedirektørens dokument står det; Målet for 2024 er å bli et mer attraktivt lærested, slik at vi kan tilby flere læreplasser, og nå målet om 2 lærlinger per 1000 innbyggere. Den pågående rekrutteringen viser at vi fortsatt har store utfordringer med å nå frem til nye søkere. Etter to ukers utlysning hadde vi kun 13 søkere.

Vi valgte derfor å forlenge utlysningen med to 2 uker, og per d.d. er det 26 søkere totalt.

Vi har vært på besøk på Randaberg videregående skole og benyttet oss av sosiale medier for å prøve å rekruttere flere lærlinger, men vi må se på nye måter å nå ut til disse. Vi har som mål å lage en rekrutteringsvideo i samarbeid med 2. års lærlinger. I tillegg har vi satt større fokus på forløpet i læretiden hos oss, da vi anser god kvalitet på lærlingeløpet som det viktigste tiltaket for fremtidig rekrutteringer.