RETTEN: Det er Sør-Rogaland tingrett som nylig har hatt oppe en sak som dreide seg om fart.

Vedkommende mann ble stoppet i Kvernevikveien i Randaberg i 66 km/t, i 50-sonen.

Vedkommende fikk da et forelegg, men dette vedtok ikke mannen.

Da havnet saken i retten hvor tiltalte ikke erkjente seg skyldig. Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes til en bot på 9 000 kroner, subsidiært 10 dagers fengsel.

Hovedpunktene i rettens bevisvurdering er forklaringen til politibetjent Nice som gjennomførte fartskontroll den aktuelle dagen. Retten har også vektlagt logg for stasjonær trafikkontroll datert 04.05.2023 sammenholdt med fremlagte bilder som blant annet viser laseren med klistremerket fra Justervesenet, resultatet av fartsmålingen, oversikt over måleområdet fra kontrollposten samt mistenktes kjøretøy.

Dommen ble en bot på 7.000 kroner, subsidiært fengsel i 7 dager. I tillegg må vedkommende, født i 1996, betale saksomkostninger på 4.000 kroner.