VISTE: Det er satt opp sperrebånd flere stedet ved strandområdet på Viste.

Her skal man altså ikke gå innefor sperringene. Årsaken er at man har sprøytet med det som heter Roundup.

Sperringene skal være på plass en liten stund til. Det ble sprøytet 31. mai og skal etter det stå sikret i minst syv dager.

Foto: Per Thime

Det er altså et plantevernmiddel som er brukt, noe som er sterkt når det fungerer. 7. juni skal sperrebåndene tas bort står det på plakater som her hengt ved som et vedlegg.

Det er IKKE Randaberg kommune som bruker dette middelet, for strandområdene er det Jæren Friluftsråd som tar seg av.

Den som utfører spredning av plantevernmidler på arealer som er åpne for allmenn ferdsel, har plikt til å informere offentligheten om dette. Det skal settes opp plakater i samsvar med Mattilsynets mal. I tillegg til selve areal skal også veier eller stier som fører inn i arealet merkes.