LESERBREV: Morgendagens skole skapes ikke med gårsdagens lærerlønn.

Utdanningsforbundet er i disse dager i streik fordi vår arbeidsgiver KS ønsker å fortsette mindrelønnsutviklingen til lærere i skoleverket for sjette året på rad. Også de andre lærerorganisasjonene Skolenes Landsforbund og Lektorlaget har sagt nei til KS’ tilbud.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, uttaler at “Lønnsoppgjøret bygger på et mandat fra norske kommuner”. Han mener dermed at KS har støtte fra kommunepolitikerne i at lærerne skal bli nedprioritert i lønnsforhandlinger i år også.

Er dere enig i dette?

Formannskapet i Randaberg kommune vedtok 22.01.22 følgende uttalelse til KS: “Det bør legges til rette for generell lønnsutvikling for alle grupper. Randaberg kommune er av den oppfatning at skal noen prioriteres bør KS prioritere stillinger det er vanskelig å rekruttere til. Sykepleierne fikk betydelig løft i 2019, og vi har i tillegg gjort lokale justeringer på lønn for å kunne være konkurransedyktig på lønn med nærliggende kommuner. Derfor bør en og vurdere å prioritere undervisningspersonell i 2022.”

Hvordan jobber dere for at dette vedtaket skal nå fram til KS?

Mindrelønnsutviklingen skjer samtidig som vi har vi en lærerkrise i Norge. Nesten hver femte “lærer” i Norge mangler lærerutdanning. I Rogaland finnes det skoler uten en eneste kvalifisert lærer. I Randaberg kommune er 20 av de 144 lærerårsverkene utført av personer uten lærerutdanning ifølge tall fra SSB. Det betyr 13% av lærerårsverkene. Søkertallene til lærerutdanningene går ned for tredje året på rad. Når KS i tillegg mener at en ikke trenger lærerutdanning for å jobbe som lærer, ser vi en arbeidsgiver som tydelig undergraver profesjonen vår.

Hvordan skal dere jobbe for at Randaberg skal være en attraktiv kommune for kvalifiserte lærere, slik at våre elever får et best mulig utgangspunkt for sin utdanning og senere yrkesliv?

Elever har krav på lærere med lærerutdanning, en utdanning som er sammensatt for nettopp å kunne håndtere kompleksiteten som ligger bak elevens læring. Utdanningen består av kunnskap om utviklingsstadier og kognitiv utvikling, og hvordan ulike elever lærer best og hvordan man tilpasser opplæringen til den enkelte eleven. Den består av relasjonell kompetanse til beste for eleven alene og sammen med andre, og hvordan gruppedynamikk virker og kan håndteres. Den gir kunnskap om kjennetegn på, og viktigheten av, å avdekke utfordringer eleven har som involverer faginstanser utenfor skolen. Den består også av endrings og utviklingskompetanse, profesjonskompetanse og kompetanse i fagene.

Har KS og dere politikere tatt inn over dere hva den menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnaden blir på sikt, når elevene ikke får den lærerutdanna læreren de har krav på?

Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne.

Cathrine Larsen, leder Utdanningsforbundet Randaberg