Avverget storstreik i kommunene - kan bli lærerstreik

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. – Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier LO-leder Mette Nord i en pressemelding.

  • Per Thime
Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

PRESSEMELDING: Den krevende meklingen i kommuneoppgjøret ble avsluttet tirsdag klokka 13.20, over 13 timer på overtid.Resultatet satt langt inne for LO Kommunes forbund. Fem av de seks LO-forbundene godtok meklingsresultatet, mens det siste – Skolenes Landsforbund – forkastet det anbefalte forslaget.

LO Kommunes leder Mette Nord mener likevel at LO-forbundene har fått gjennomslag for de viktigste kravene de hadde da lønnsoppgjøret startet. 

Solide lønnstillegg
– Gjennom meklingen er vi blitt enige med arbeidsgiver om en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren. Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Avtalen innebærer at alle ansatte i kommunal sektor er sikret et tillegg i årslønna på mellom 12 000 og 16 800 kroner. Spesielt blir det gitt et løft for ansatte med kort ansiennitet, der satsene blir hevet ytterligere. 

Mette Nord legger vekt på at avtalen er i tråd med frontfagsmodellen. Hun sier at ramma i kommuneoppgjøret er høyere enn ramma årets frontfagsoppgjør, fordi avtalen tar inn etterslep fra lønnsoppgjøret i fjor. Da kom kommuneansatte dårligere ut enn ansatte i industrien.

Økte priser
Lederen for LO Kommune peker på at kraftig prisøkning som følge av strømpriskrisa og krigen i Ukraina, har gjort det nødvendig med gode tillegg i årets oppgjør.

– Alle merker nå økte priser på strøm, drivstoff og matvarer, men det er de med lavest inntekt som blir hardest rammet. Derfor har det vært viktig for LO Kommune å sikre at hele laget får et godt lønnsoppgjør, ikke bare enkeltgrupper, sier LO Kommunes leder Mette Nord. 

LO Kommune er også fornøyd med at satsene for natt- og helgetillegg blir økt. Dessuten inneholder den nye hovedtariffavtalen formuleringer som skal styrke arbeidet med heltidskultur.

LO Kommune
LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. Oslo er et eget tariffområde.

Det kan likevel bli streik, men blant lærere. Det kan skje om tidligst to uker, skriver VG.

For både lektorene og lærerne sier nei til skissen til løsning fra Riksmekleren.

Lektorlaget mener at forslaget ikke gir tilstrekkelig reallønnsvekst og at etterslepet er for stort.

– Vårt sentralstyre skal i samråd med fylkeslederne ta stilling til riksmeklerens forslag, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Også lærerne varsler at de ikke er enige.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet varsler lærerstreik om to uker. Han mener at rammen for oppgjøret på 3,84 prosent treffer ulike grupper veldig ulikt.

– Det betyr at enkelte grupper i Unio aksepterer denne rammen, men vi har en uenighet og Utdanningsforbundet har valgt å stemme blankt, forklarer Handal.

Det betyr at skissen går videre til de ulike organisasjonene.

Publisert: